Steun ons en help Nederland vooruit

Deregulering

D66 is voor vermindering van bureaucratie en regelgeving.

D66 vindt dat de gemeente(raad) consequent moet zijn in het vaststellen en handhaven van besluiten en regelgeving en hierover duidelijk dient te communiceren richting inwoners en bedrijven die zijn gevestigd binnen de gemeente. Om inwoners en bedrijven beter van dienst te zijn moet de gemeente werken met zogenaamde consulenten of relatiebeheerders. Zij helpen inwoners en bedrijven bij de aanvraag van vergunningen of bouwaanvragen en zorgen voor vroegtijdige afstemming met bestemmingsplannen en bouwregels. De gemeente denkt vooraf mee met de inwoners in plaats van dat zij achteraf aanvragen toetst aan regels en wetgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018