Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheidsprogramma

D66 wil een nieuw duurzaamheidsprogramma met ambitie.

Om de ambities voor de lange termijn op de korte termijn concreet in te vullen, met tussendoelen, wil D66 dat er een nieuw duurzaamheidsprogramma wordt opgezet. Een programma met en voor inwoners en bedrijven om milieudoelen te realiseren en innovaties op gebied van milieu en energiebesparing te stimuleren. Onderzocht moeten worden of samenwerking met buurgemeenten (bijvoorbeeld Zoetermeer) kan leiden tot een efficiënter en effectiever beleid en uitvoering.

Voor elk van de doelgroepen moeten korte en middellange termijn doelstellingen worden geformuleerd en moet doelrealisatie worden gemonitord.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018