Steun ons en help Nederland vooruit

Groene Gemeente

D66 wil een groene gemeente zijn en blijven

Ruimte is een schaars goed in de Randstad. Pijnacker-Nootdorp heeft gelukkig nog relatief veel groen en openbare ruimte in haar woonwijken en open structuren in het buitengebied. Dit moet zo blijven! Groen en ruimte zijn van belang voor een leefbare, gezonde en economische vitale omgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.

Pijnacker-Nootdorp zou zich meer moeten inzetten op natuur en dagrecreatie in het buitengebied, maar met behoud van het open karakter van het weidelandschap.

Het Balijbos aan de noordzijde van Pijnacker is hiervan een mooi voorbeeld. De Groenzoom tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs moet net zo mooi worden. Ook het Buitenhout, het aangesloten gebied van Delftse Hout – Dobbeplas – Balijbos, hoort in dit rijtje thuis. Aan de andere kant van Delfgauw richting Oude Leede ligt het gebied Ruijven-Zuidpolder. Ook hier zullen in de komende jaren meer natuur en recreatieve voorzieningen moeten worden gerealiseerd.

De Ackerdijkse plassen behouden een grote natuurwaarde. Belangrijk knelpunt is nog de verbindingen of de groen-blauwe dooradering tussen deze gebieden om een belangrijk netwerk van groene gebieden te maken. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de dieren die in die natuur leven.

Het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp is hierbij een belangrijke adviseur voor onze gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018