Steun ons en help Nederland vooruit

Grondexploitatie

D66 wil meer actie met betrekking tot ontwikkeling van nieuwbouwlocaties.

De ontwikkeling van nieuwbouwlocaties is de laatste jaren erg moeilijk geweest en dit vraagt ook voor de toekomst een actievere houding van de gemeente en nieuwe invulling van bouwplannen. Dit betekent onder andere meer flexibiliteit (globalere bestemmingsplannen) en ruimte creëren voor particuliere initiatieven. Het grondbeleid moet hiertoe de mogelijkheden bieden. Uiteraard blijven we streven naar een per saldo positieve grondexploitatie voor de hele gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018