Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

D66 gaat uit van maatwerk en een integrale aanpak per situatie

D66 pleit binnen de jeugdzorg voor meer maatwerk en een integrale benadering. Iedere situatie is uniek en vraagt een eigen, integrale, aanpak met één regisseur. De jeugdzorg gaat zoveel mogelijk uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de omgeving van het kind. D66 wil dat de gemeente investeert in vroege signalering van problemen en in preventie. Door effectieve hulp moeten uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen worden. Bij melding van verwaarlozing en misbruik, handelt de overheid snel en adequaat.

 

D66 zet het kind centraal: met het kind oplossingen zoeken

D66 stelt het kind centraal binnen de jeugdzorg. D66 wil dat er zoveel mogelijk wordt gesproken met het kind, niet over het kind. De directe omgeving van het kind staat centraal. Dit pleit voor een wijkgerichte aanpak, waarbij de school, de vereniging en de huisarts nauw zijn betrokken. Er is een speciale rol voor de zorgtaken van het onderwijs. Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg worden verminderd.

D66 wil dat de professional zoveel mogelijk ruimte krijgt om maatwerk te kunnen leveren. Onnodige regeldruk moet worden vermeden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018