Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale Belastingen

D66 wil de lokale belastingen slechts aanpassen aan de inflatie: geen verdere verhoging. Leges zijn kostendekkend.

Voor een sluitende begroting mogen de lokale belastingen niet worden verhoogd. Dat betekent dat de opbrengsten uit de Onroerend Zaakbelasting slechts met het inflatiepercentage mogen worden verhoogd. De leges en tarieven, die de gemeente in rekening brengt voor diensten door de gemeente (afvalstoffenheffing, reisdocumenten, vergunningen e.d.) moeten zoveel mogelijk gelijk zijn aan de kosten die de gemeente hiervoor maakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018