Steun ons en help Nederland vooruit

Milieuproblemen

D66 ziet dat de aanpak van milieuproblemen nog steeds actief nodig is.

D66 wil dat de milieukwaliteit in het dorp wordt verbeterd. De belangrijkste milieuproblemen voor onze gemeente zijn de luchtkwaliteit, geluidoverlast en bodemverontreiniging door bedrijfsmatige activiteiten.

Onze gemeente wordt ingesloten door de wegen A12, A13, N470 en A4. We

hebben het gemak van deze wegen om ons te verplaatsen, maar we hebben er ook de hinder van in de vorm van luchtverontreiniging en geluidhinder. D66 wil dat de gemeente in overleg treedt met wegbeheerders en samen met hen nagaat welke milieu- en inrichtingsmaatregelen genomen kunnen worden om deze hinder te beperken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018