Steun ons en help Nederland vooruit

Profijtbeginsel

Sport heeft een belangrijke functie in de (lokale) samenleving. Het draagt bij een gezondere bevolking en heeft een belangrijke sociale, samenbindende functie. D66 is voorstander van het profijtbeginsel in de sport. Dit mag er echter niet toe leiden dat de continuïteit van de sportbeoefening in gevaar komt.

D66 vindt het belangrijk dat culturele instellingen financieel minder afhankelijk worden van de gemeente. D66 stimuleert cultureel ondernemerschap, onder andere door middel van het stimuleringsfonds particulier initiatief. In aanvulling daarop wil D66 verenigingsactiviteiten en andere particuliere initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd expliciet ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018