Steun ons en help Nederland vooruit

Toekomstvisie

De Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp geeft een schets van ons gemeente in de toekomst. Wij willen dat de gemeente met haar beleidsplannen en doelen invulling geeft aan de ambitie van de toekomstvisie en onderliggende visies (sociaal domein, economische visie en ruimtelijke structuurvisie). We willen dat de gemeente samen met haar bewoners verder nadenkt over wat er in de buurt nodig is en mogelijk is aan nieuwe ontwikkelingen. Deze gebiedsvisies moeten bepalend zijn voor wat er in de bestemmingsplannen moet komen te staan.

D66 pleit voor gevarieerde wijken, waar op geschikte plaatsen ook winkeltjes en bedrijfjes mogelijk zijn. Tevens acht D66 het werken aan huis (ZZP-ers!) een goede zaak.

Verder wil D66 bereiken dat er meer aandacht wordt besteed aan behoud van groene structuren binnen de bebouwde kom die zijn aangesloten op het groen en de natuur in het buitengebied.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018