Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeersveiligheid

D66 wil verkeersveilige wijken.

D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente met plezier wonen in een veilige en gezonde omgeving.

Verkeersveiligheid is hierin een belangrijke voorwaarde. Daarom wil D66 de overlast als gevolg van te hard rijden in de woonwijken, nabij scholen en in de winkelcentra en de parkeerproblemen zoveel mogelijk beperken.

Op verschillende wegen en in woonwijken geldt al een “30 km zone”. Wanneer de inwoners hier zelf om vragen zou het aantal wegen waar maximaal 30 kilometer mag worden gereden kunnen worden uitgebreid. Verder wil D66 graag dat gecontroleerd wordt dat mensen zich houden aan deze maximale snelheid en dat er verkeersmaatregelen worden genomen op plekken waar dit nodig is. D66 denkt daarbij naast snelheidbeperkende maatregelen in woonwijken aan het instellen van blauwe parkeerzones rond openbare voorzieningen.

Speciale aandacht moet er zijn voor de kwetsbare groepen in het verkeer. Jonge kinderen, ouderen en personen die minder mobiel of zelfredzaam zijn. D66 is van mening dat de gemeente samen met de wijkmanager en bewoners in kaart moet brengen waar knelpunten liggen, welke maatregelen effectief zijn en deze uitvoeren. D66 wil dat de gemeente samen met de scholen meer werk maakt van veiligheid rondom scholen.

Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. Voet- en fietsoversteekplaatsen moeten veilig en overzichtelijk zijn. Bij belangrijke fietsoversteekplaatsen krijgen fietsers voorrang op het overige verkeer. Zowel in de wijk als ook tussen Pijnacker – Nootdorp en Pijnacker – Delfgauw – Oude Leede moeten de fietspaden van goede kwaliteit zijn.

D66 vindt dat er te weinig fietsparkeervoorzieningen zijn gerealiseerd in de centra van Pijnacker en Nootdorp en bij de stations van Randstad Rail en wil dat er op plekken waar tekorten zijn extra voorzieningen worden gerealiseerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018