Steun ons en help Nederland vooruit

Watermanagement

D66 geeft veel aandacht aan water in onze poldergemeente.

Naast speeltuinen en plantsoenen speelt ook water een belangrijke rol in de wijk.

Sloten en vijvers brengen de natuur dichtbij. D66 vindt het belangrijk dat waterpartijen zo mogelijk worden voorzien van natuurvriendelijke oevers met natuurlijke begroeiing. Zo kunnen kinderen natuur beleven, maar is het ook veilig wanneer ze bij het water spelen. Ook zouden er voldoende visstekjes moeten zijn om te kunnen vissen. D66 is verder van mening dat in de wijk en in de polders voldoende ruimte moet zijn om overtollig regenwater op te vangen. Hevige regenbuien zullen steeds vaker voorkomen. Door voldoende waterbuffers te creëren houden we droge voeten wanneer het riool en onze sloten het water niet kunnen verwerken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018