Steun ons en help Nederland vooruit

Wegenstructuur

D66 wil geen nieuwe wegen in de planning opnemen; huidige plannen zijn genoeg

Pijnacker-Nootdorp heeft een uitgebreid wegennet en in de nabije toekomst worden er nog twee nieuwe wegen, de Oostelijke randweg en de (verlengde) Komkommerweg aangelegd. Deze wegen moeten er voor zorgen dat de bestaande wegen, Klapwijkseweg en Noordeindseweg worden ontlast en het vrachtverkeer beter rond de woonkernen wordt geleid.

Na de realisatie van deze wegen is het voor D66 eigenlijk wel even genoeg. Nieuwe wegen aanleggen komt de leefbaarheid vaak niet ten goede. D66 is dus ook geen voorstander van de aanleg van een noordelijke randweg omdat dit ten koste gaat van het groen (Balijbos) dat daar is gerealiseerd.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van fietspadenroutes naar Delft en Zoetermeer en ook in Groenzoom en in Ruijven-Zuidpolder moeten nog nieuwe fietspaden worden aangelegd. We zijn blij met deze goede fietsverbindingen.

 

D66 wil wel verbeteringen op bestaande wegen

D66 is geen voorstander van het openstellen van de Nieuwkoopseweg voor alle verkeer. De Nieuwkoopseweg is te smal en daarbij wordt deze weg ook veel gebruikt door fietsers. Wij vinden dat deze weg autoluw moet blijven met in de spitsuren inrijbeperkingen.

Wegen die nog verbeterd moeten worden zijn de Hofweg, die door de ontwikkeling van het bedrijvenpark Heron steeds drukker gaat worden, en de Klapwijkseweg, op de aansluitingen Lange Campen en Monnikenweg. D66 wil dat er een gedegen studie wordt uitgevoerd naar de aanpassing van de Hofweg om de huidige en toekomstige problemen op te lossen. Ook wil D66 dat samen met de ondernemers wordt nagegaan of de Hoogseweg kan worden aangesloten op de Kleihoogt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018