Steun ons en help Nederland vooruit

Werk & Inkomen

De gemeente mag om een tegenprestatie vragen voor een uitkering

Een betaalde baan is de beste garantie voor het voorkomen van armoede en schulden. Als het niet (direct) lukt om een betaalde baan te vinden, is vrijwilligerswerk een belangrijke manier om maatschappelijk actief te blijven en de kans op het krijgen van betaald werk te vergroten.

 

De gemeente mag van D66, daar waar mogelijk, een tegenprestatie vragen voor een uitkering, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. De tegenprestatie mag niet als doel hebben om reguliere arbeidskrachten te vervangen door bijstandsgerechtigden (die slechts 70% minimumloon krijgen). Daarnaast moet de focus liggen op duurzame uitstroom uit de bijstand.

Een tegenprestatie mag bijvoorbeeld voor bijstandsgerechtigden niet de ruimte om te solliciteren belemmeren. Fraude met uitkeringen wordt niet geaccepteerd; de gemeente krijgt ruim mandaat om tegen fraude op te treden.

D66 wil maatwerk voor begeleiding naar de arbeidsmarkt

 

D66 gaat uit van regionale samenwerking voor begeleiding naar werk

Voor een effectieve begeleiding naar werk zijn maatwerk, samenwerking tussen gemeente en werkgevers, en regionale samenwerking van groot belang. Eerst wordt – samen met het lokale bedrijfsleven – gekeken naar mogelijkheden voor werk binnen de gemeente. Werkgevers worden ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zonder overbodige bureaucratie.

Gemeenten hebben lokaal een verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en ‘beschermde werkplekken’. Het streven is om zoveel mogelijk mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. Dat betekent dat een beschutte werkplaats het laatste alternatief is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018