Steun ons en help Nederland vooruit

Wijkbeheer

D66 wil een straat en wijk die schoon, heel en veilig is.

Een goed voorbeeld van een geslaagde wijkaanpak is Pijnacker Noord. Door o.a. woningverbetering en een nieuwe inrichting van de wijk is de kwaliteit sterk verbeterd. Deze verbetering is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de gemeente, de bewoners (vereniging) en andere partijen, zoals Rondom Wonen en de scholen.

Niet alleen grote projecten, maar ook kleine zaken zoals losliggende stoeptegels, verstopte straatputten en kapot straatmeubilair krijgen de aandacht die ze verdienen. D66 vindt goed wijkbeheer belangrijk en de communicatie tussen de gemeente en de inwoners moet vlot en gemakkelijk verlopen. Het meldpunt wijkbeheer moet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn via telefoon en internet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018