Steun ons en help Nederland vooruit

Wijkgericht

D66 is voorstander van het verder uitbreiden van het wijkgericht werken.

In de wijken vormen de wijkmanager, politie, en jongerenwerker een belangrijk samenwerkingsverband. Zichtbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn hierbij de kernpunten. Samen met de buurtbewoners inventariseren zij knelpunten, problemen en bedenken ze creatieve oplossingen. Hierbij komt de veiligheid en leefbaarheid in de wijken aan de orde.

De wijkmanager heeft een faciliterende rol bij de genoemde burgerinitiatieven en suggesties van buurtverenigingen, en is de spin in het web bij het contact tussen wijkbewoners en gemeente. D66 pleit ervoor dat de wijkmanager regelmatig de gemeente en de gemeenteraad informeert over wat er in zijn/haar wijk speelt, en dat aanbevelingen en/of zorgpunten serieus worden opgepakt. In de komende jaren moeten meer organisaties hierbij aansluiten. Denk hierbij aan welzijnsorganisaties als SWOP en organisaties voor buitenschoolse opvang. Ook de school krijgt een bredere functie in de wijk als huisvestingsplaats voor verenigingen en clubs. De combinatiefunctionaris geeft invulling aan de uitnodigende taak van de gemeente en brengt organisaties en activiteiten bij elkaar, samen met onze inwoners.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018