Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg in eigen omgeving

D66 wil dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaats vindt. D66 ondersteunt daarom private, lokale woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk ondersteunen. Een wijkverpleegkundige staat dichtbij en vormt het centrale aanspreekpunt voor mensen met een zorgbehoefte. D66 vindt het van belang dat de verpleegkundige gevrijwaard blijft van onnodige regeldruk en zoveel mogelijk ruimte krijgt voor toepassen van vakkennis, expertise en gezond verstand.

D66 vindt dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen en daar zo nodig zorg moeten kunnen krijgen. De gemeente moet ernaar streven dat er voldoende passende woonruimte voor ouderen en minder validen in Pijnacker-Nootdorp beschikbaar is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018