Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid & energie

Huishoudens en ondernemingen ondervinden meer en meer de gevolgen van schaarste aan grondstoffen, zoals fossiele brandstoffen, met als gevolg een hogere energierekening. Duurzame initiatieven en innovaties zijn nodig om ook in de toekomst comfortabel te kunnen wonen en succesvol te ondernemen. D66 is blij met de huidige initiatieven en activiteiten die worden ontplooid door inwoners en ondernemers. We zien onder andere een grote toename van het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen en toepassing van aardwarmte. Onze gemeente heeft een goed voorbeeld gegeven via een op duurzaamheid gerichte verbouwing van de brandweerkazerne tot nieuw bestuurscentrum in plaats van sloop en nieuwbouw.

Heel goed, maar er kan en moet meer.

D66 wil dat de gemeente duurzaamheidsleningen mogelijk maakt.