Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte, Groen & Milieu

De Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp geeft een schets van ons gemeente in de toekomst. Wij willen dat de gemeente met haar beleidsplannen en doelen invulling geeft aan de ambitie van de toekomstvisie en onderliggende visies (sociaal domein, economische visie en ruimtelijke structuurvisie). We willen dat de gemeente samen met haar bewoners verder nadenkt over wat er in de buurt nodig is en mogelijk is aan nieuwe ontwikkelingen. Deze gebiedsvisies moeten bepalend zijn voor wat er in de bestemmingsplannen moet komen te staan.

D66 wil een groene gemeente zijn en blijven.